Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук. Знакова подія відбулась на підставі рішення Атестаційної колегії Науково-дослідного інституту публічного права від 20 червня 2019 року.

Вручення диплому Кандидата наук відбулось в приміщенні Інституту 2 липня 2019 року за участю наукового керівника - доктора юридичних наук, доцента, директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Катерини Чижмарь та директора НДІ публічного права Валентина Галунько.
Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Дисертація Олексія Фазекоша була виконана на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ АДВОКАТАМИ В УКРАЇНІ» та подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Саме дисертаційне дослідження було присвячено розкриттю наукового питання щодо вивчення особливостей адміністративно-правових засад захисту прав і свобод осіб адвокатами в Україні, з’ясуванню сильних і слабких аспектів адміністративної діяльності вітчизняної публічної адміністрації в цій сфері, а також формуванню змін і доповнень до вітчизняного законодавства на основі сучасних національних досліджень і передового європейського досвіду.
Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Олексієм Фазекошем було доведено, що зміст адміністративно-правового регулювання діяльності адвокатів в Україні описуються певними інститутами адміністративного права: принципами адміністративної діяльності адвокатів; адміністративноправовим статусом адвокатів в Україні; інструментарієм публічного адміністрування щодо надання консультацій (роз’яснень) з питань адміністративного права і процесу та при здійсненні безоплатної правової допомоги; особливостями захисту прав, свобод і законних інтересів осіб в адміністративному процесі та у провадженнях про адміністративні правопорушення.

Сформовано адміністративно-правові аспекти місії адвокатів в Україні як невід’ємної складової демократичної держави, що здійснює правовий захист фізичних і юридичних у всіх видах національного судочинства, в адміністративних провадженнях суб’єктів публічної адміністрації та Європейському суді з прав людини, як сильної, незалежної правозахисної організації, що об’єднана в національну асоціацію адвокатів України, виражає волю сорока тисяч адвокатів України, які є інституціонально незалежними і за своєю сутністю «опозиційними» до будь-якої влади, здійснюють захист прав, свобод і законних інтересів осіб в усіх видах правових процесів (проваджень), а також стосовно здійснення заходів медіації між приватними особами.

В дисертації зроблено висновок, що за період незалежності в Україні було створено потужний, демократичний, самостійний і професійний інститут адвокатури як невід’ємний чинник громадянського суспільства, що успішно виконує функції захисту прав, інтересів і свобод людини та надання правової допомоги, в якому працює понад сорок тисяч адвокатів – професійних юристів, які в більшості випадків за своїм професіональним рівнем перевищують інших юристів.
Олексій Фазекош отримав ступінь кандидата юридичних наук

Вітаємо вас на сайті Ради адвокатів
Закарпатської області!
По всім питанням звертайтесь за адресою,
вказаною на сторінці "Контакти"