При Раді адвокатів Закарпаття створена Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД

При Раді адвокатів Закарпаття створена Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД

[b]15 травня 2020 року[/b] відбулася робоча зустріч Голови Ради адвокатів Закарпатської області [b]Олексія Фазекоша[/b] та Директора Закарпатського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги [b]Василя Попадинця[/b] щодо створення Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Закарпатської області.

Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання, які виникають при розгляді скарг від клієнтів на дії адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу та констатували необхідність якісно нової роботи Комісії з питань якості.

Також Олексій Фазекош принципово наголосив на тому, що до членів Комісії мають обиратись енергійні, фахові, молоді адвокати, які мають стаж адвоката не менше 5 років.

Нагадаємо, що Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється радою адвокатів регіону на час повноважень обраної ради адвокатів регіону. Комісія є самостійною у прийнятті рішень, підконтрольна та підзвітна раді адвокатів регіону, в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Законом України «Про безоплатну правову допомогу», Стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та іншими нормативно-правовими актами.

Завданням Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги за зверненням органів місцевого самоврядування та безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах конкретного доручення та з урахуванням погодженої позиції з клієнтом відповідно до Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, та за зверненням органів адвокатського самоврядування.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та не менше двох інших членів Комісії. Голова, заступник голови, секретар, інші члени Комісії не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України.

Комісія здійснює свою діяльність у формі відкритих засідань, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці. Особи, які не є членами Комісії, запрошуються на її засідання за рішенням Комісії. У разі необхідності засідання Комісії може бути проведено у режимі відеоконференції.

[b]Комісія має право:
- звертатися з письмовими запитами до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань, адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, органів адвокатського самоврядування, фізичних осіб з метою отримання необхідної для проведення перевірки інформації, крім інформації з обмеженим доступом;
- запропонувати адвокату, діяльність якого оцінюється Комісією, надати Комісії пояснення та інформацію (докази) щодо предмета оцінювання;
- за результатами оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової допомоги, у разі прийняття рішення про невідповідність дій/бездіяльності адвоката Стандартам якості надання безоплатної правової допомоги: надавати рекомендації адвокату, діяльність якого оцінюється Комісією, щодо підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання ним безоплатної правової допомоги; вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розірвання договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням про надання безоплатної первинної правової допомоги; вносити пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо розірвання контракту (договору) з адвокатом та/або виключення його з реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; звертатися із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалася Комісією, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вітаємо вас на сайті Ради адвокатів
Закарпатської області!
По всім питанням звертайтесь за адресою,
вказаною на сторінці "Контакти"