ПРО СУДОВІ ПЕРИПЕТІЇ АБО «А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»

ПРО СУДОВІ ПЕРИПЕТІЇ АБО «А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»


За систематичну неявку позивачів адміністративний позов Лариси Герасько та Ольги Машкаринець був залишений без розгляду. Позиція позивачів, які йдуть проти тотальної, підкреслюю тотальної, переважної більшості адвокатів Закарпаття в юридичній площині є не тільки абсурдною, вона є просто недолугою, як і недолугими є спроби трьох-чотирьох осіб ревізувати через майже 5 років результати об’єктивного волевиявлення адвокатів Закарпаття. Нижче публікую текст мого заперечення, наданий суду, для об’єктивного аналізу предмету і підстав позову наших так би мовити опонентів на Закарпатті. Вже їх залишилося аж двоє =)

Львівський окружний адміністративний суд
Суддя Гавдик З.В.

По справі №2а-0770/2860/12
Представника відповідача КДКА Закарпатської області:
Фазекоша Олексія Андрійовича
89600, м. Мукачево, вул. Локоти, 13/12

Особи, які беруть участь у справі:
Позивачі:
Герасько Лариса Юхимівна
89600, м. Мукачево, вул. Росвигівська 15/50

Машкаринець Ольга Антонівна
88000, м. Ужгород, пл. Корятовича, 33


Відповідачі:
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури Закарпатської області
88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 14

Реєстраційна служба Ужгородського міськрайонного
управління юстиції Закарпатської області в особі
відділу державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно
88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3

Третя особа, без самостійних вимог на стороні відповідачів
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
при Кабінеті Міністрів України
(правонаступником якої є
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури)
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6, поверх, 3ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на адміністративний позов


Ознайомившись з так званою заявою про уточнення позовних вимог, поданою позивачами Герасько Ларисою Юхимівною та Машкаринець Ольгою Антонівною по даній адміністративній справі викладаю обґрунтування своєї позиції в правовій площині з врахуванням інших супутних, але істотних для розгляду цієї справи обставин і фактів.

Перш за все перед тим як зупинитись на предметному аналізі вказаного адміністративного позову хотів би зазначити, що позивачі так і не спромоглися змінити його шляхом збільшення чи зменшення позовних вимог, щоб оминути очевидну преюдиційність з іншими судовими рішеннями, в яких вже дана оцінка як стосовно предмету спору, так і його підстав. Після декількох спроб розпочати розгляд цієї справи, тільки зараз можна говорити про те, в якій формі позивачі намагаються реалізувати своє право через адміністративне судочинство і спосіб цей назвати інакше як недолугими спробами не можна. Сама ця заява визначена позивачами як заява про уточнення позовних вимог, отже не може взагалі розглядатися в адміністративній юрисдикції, оскільки ч.1 ст. 51 КАС України не передбачає такої форми заяви як заява про уточнення позовних вимог, а у відповідності до неї може бути подана тільки заява про збільшення або зменшення позовних вимог. Крім того, в цій так званій заяві про уточнення позовних вимог наявні очевидні правові недоліки, як наприклад те, що не вказано повної адреси одного з відповідачів –органу, що займається державною реєстрацією в м. Ужгороді, просто написано «м. Ужгород, вул. Жупанацька» без номеру будинку, скажемо метафорою адресовано «на деревню дедушки». Це говорить про поспішність підготовки, відсутність чіткої правової позиції та нерозуміння позивачами елементарних обставин, а можливо навіть сам такий очевидний непрофесіоналізм позивачів, який можна характеризувати як правове невігластво, свідчить про очевидне усвідомлення ними самими безперспективності їх так званого адміністративного позову, з яким вони ходять по судах вже п’ятий рік. Позову, який станом на тепер не має не тільки будь-якої судової перспективи, а протирічить в контексті сьогоденної ситуації здоровому глузду взагалі, оскільки восени наступного року вже буде нова регіональна конференція адвокатів, за результатами якої будуть сформовані нові регіональні органи адвокатського самоврядування. Також хотів би зазначити, що на установчій конференції адвокатів Закарпаття були обрані делегати на Установчий з’їзд адвокатів України, за результатами прийнятих на якому рішень сформовані всі органи адвокатського самоврядування України, обрані представники до складу Вищої ради юстиції тощо. Оскільки в цьому адміністративному позові ставиться питання стосовно незаконності обрання делегатів на Установчий з’їзд адвокатів України від Закарпатського регіону, а саме делегати від Закарпаття, зокрема я, звернулися з Відкритим зверненням до Установчого з’їзду адвокатів України про відкликання члена ВРЮ Висоцького В.І., тобто участь цих делегатів від Закарпатського регіону мала істотне значення для ходу голосування на цьому Установчому з’їзді та результатів прийнятих на ньому рішень, то по суті позивачами в такий юридично недолугий спосіб з абсолютно безпідставною та надуманою мотивацією при ігноруванні принципів преюдиційності робиться спроба поставити під сумнів не тільки легітимність проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області, а й сам Установчий з’їзд адвокатів України та всі рішення, прийняті на ньому.

На далі вважаю за необхідне зупинитись на юридичній мотивації своєї правової позиції, яка полягає в тому, що цей позов не підлягає до задоволення, а навпаки в його задоволенні слід відмовити з мотивів, викладених нижче.

Відповідно до ст. 72 КАС України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

17 вересня 2013 року Закарпатським окружним адміністративним судом справа № 2a-0770/2860/12 постановлено постанову, а 25 вересня 2014 року по цій же справі Львівським апеляційним адміністративним судом ухвалено ухвалу і в цих судових рішеннях встановлені факти та обставини, за яких дано вичерпний правовий аналіз всім позовним вимогам, у тому числі щодо легітимності проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області та встановлена юридична безпідставність названих вимог. У цих же судових рішеннях суду першої та апеляційної інстанції наводиться посилання на низку судових рішень, які теж повність спростовують підстави заявленого позову, зокрема рішення окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-12519/12/2670 набрало законної сили, відтак воно має преюдиційне значення до даної адміністративної справи.

Щоб конкретизувати наявність преюдиції візьмемо останнє судове рішення по цій справі, а саме ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2014 року справа № 876/12854/13, яка остаточно і вичерпно спростовує всі підстави для даного адміністративного позову. Аргументую з детальним викладенням.

Адміністративний позов Гералько Л.Ю. і Машкаринель О.А. в остаточній формі викладений як заява про уточнення позовних вимог, в його прохальній частині містить (скорочено викладемо) три вимоги:
1. Визнати незаконними дії Закарпатської КДКА щодо порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області за так званим квотним принципом.
2. Визнати саму проведену установчу конференцію адвокатів Закарпатської області нелегітимною та неправомірною та визнати нечинними рішення, прийняті на цій конференції про обрання органів адвокатського самоврядування та рішення стосовно обрання делегатів на Установчий з’їзд адвокатів України.
3. Скасувати державну реєстрацію з відповідними записами про її керівні органи КДКА Закарпатської області, що сформована за результатами проведеної установчої конференції адвокатів Закарпатської області.

Цитую текст мотивувальної частини вже згаданої ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду, який детально зупинився на аналізі правових підстав, з яким позивачі звертаються в адміністративну юрисдикцію, і прийшов до висновку про їх недоведеність і безпідставність: «Рішення окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-12519/12/2670 набрало законної сили, відтак воно має преюдиційне значення для даної адміністративної справи. Крім того, з письмових пояснень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України та долучених до них рішень судів по аналогічних справах слідує, що рішення щодо квотного принципу на конференції адвокатів регіонів не суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відтак відповідач діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом». Це стосується першої позовної вимоги стосовно так званого квотного принципу.

Відносно другої позовної вимоги про визнання незаконною установчої конференції адвокатів Закарпатської області та рішень, прийнятих на ній. Теж цитую мотивувальну частину вже згадуваної ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду: «Оскільки первинні позовні вимоги щодо легітимності проведення конференції є безпідставними, то не підлягають задоволенню й вимоги щодо не легітимності проведення та прийняття рішень на конференції 6 жовтня 2012 року під головуванням Фазекоша О.А., секретар – Безега Т. в приміщенні ЗакДУ по вул. Заньковецької, 89-Б. З матеріалів справи видно, що обраний головою Ради адвокатів Закарпатської області Фазекош О.А. має достатній стаж адвокатської роботи, необхідний для обрання на виборні посади в органи адвокатського самоврядування».

Тепер стосовно третьої позовної вимоги про скасування запису та відомостей, внесених державним реєстратором. Знову повернусь до тексту мотивувальної частини ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду, на яку посилався вище: «Колегія суддів також вважає, що зміни в державній реєстрації проведено відповідно до легітимних рішень №8, 9 Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року, а тому вимоги щодо скасування запису та дані, які внесені державним реєстратором Ужгородської міської ради Куберка Н.М. на підставі заяви Немеш П.Ф. стосовно зміни голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області – Ігнатка В.С. на Немеш П.Ф. є безпідставними».

Крім того хотів би наголосити на наступному. Всі ці позовні вимоги з їх мотивацією, що є абсолютно тотожна теперішній їх правовій позиції, позивачами вже наводились при розгляді цієї справи не тільки в суді першої інстанції, а й в суді апеляційної інстанції. Можна провести детальний порівняльний аналіз не тільки прохальної частини цього адміністративного позов, в якому залишилися всі три позовні вимоги, а й всієї його мотивації. Тобто, того, що вже розглядалось, з тим, що розглядається станом на тепер, та самої апеляційної скарги, яку при її розгляді 25 вересня 2014 року підтримали Герасько Л.Ю. та Машкаринець О.А.. Цитую мотивувальну частину зазначеної ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду: «При апеляційному розгляді Герасько Л.Ю,, Машкаринець О.А. апеляційну скаргу підтримали з зазначених в ній підстав і доповнили, що судом першої інстанції не задоволено їх клопотання і не досліджено оригінали протоколів зборів адвокатів регіонів про обрання делегатів на установчу конференцію для встановлення їх дійсної кількості. Фазекош О.А. доводи апеляційної скарги заперечив, вважаючи ухвалене рішення законним та обґрунтованим, представивши копії протоколів зборів адвокатів та рішення судів по аналогічних справах». Слід констатувати, що та обставина, що позивачами навіть не було подано касаційної скарги свідчить про очевидну надуманість всіх цих позовних вимог та самого цього адміністративного позову, що усвідомлюють самі позивачі. Якщо навіть гіпотетично допустити примарну можливість в якийсь правовий спосіб оскаржити ці судові рішення з нових підстав чи обставин, то тоді логічним би було подавати заяву про перегляд цілої низки судових рішень по нововиявленим обставинам, але й таке є неможливим апріорі, оскільки пройшли всі процесуальні строки для цього.

За таких обставин наявність цих преюдиційних судових рішень надає очевидні безспірного характеру підстави для відмови в задоволенні адміністративного позову Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А. повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 51, 72, 159 КАС України -

ПРОШУ:
У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Додатки:

1. Копія доручення на представлення інтересів КДКА Закарпатської області.
2. Копія заперечення для ознайомлення сторін по справі у 4-х прим.

12.12.2016 року
Фазекош О.А.

Вітаємо вас на сайті Ради адвокатів
Закарпатської області!
По всім питанням звертайтесь за адресою,
вказаною на сторінці "Контакти"