Порядок, розмір та строки сплати щорічних внесків

Розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2016 році складає 1378 гривень 00 копійок.

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72, із подальшими змінами та доповненнями, встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу:

1. шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Ради адвокатів Закарпатської області;

2. шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до вказаного Положення, щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Також для зручності адвоката на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України передбачена можливість самостійно генерувати квитанцію на оплату щорічного внеску або сплатити внесок шляхом переказу коштів в безготівковій формі через інтернет-сайт www.portmone.com. Для цього Вам необхідно перейти за наступним посиланням: http://erau.unba.org.ua/annual-contributions

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України і є однаковим для всіх адвокатів.

На підставі абзацу 2 пункту 8 частини 7 статті 54 Закону Установчим з’їздом адвокатів України встановлені щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та рекомендований розмір такого внеску не більше однієї мінімальної заробітної плати на рік станом на 1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. А відповідно до рішення Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року розмір щорічного внеску на рік закріплений на рівні однієї мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2016 року складає 1378 гривень 00 копійок.

Отже, щорічний внесок сплачуються за наступними реквізитами:

Банк АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
Одержувач: Рада адвокатів Закарпатської області
код ЄДРПОУ 38533335,
рахунок № 26009474828
МФО 380805
Призначення: 70% внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік від адвоката (Ф І П).
Сума – 964,60 грн.

Банк – ПАТ «Діамантбанк»
Одержувач: Національна асоціація адвокатів України
Код ЄДРПО – 38488439
п/р 26008300000131
МФО – 320854
Призначення: 30% внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік від адвоката (Ф І П).
Сума – 413,40 грн.

Вітаємо вас на сайті Ради адвокатів
Закарпатської області!
По всім питанням звертайтесь за адресою,
вказаною на сторінці "Контакти"